Voorkomen van trauma bij de bevalling

Een bevalling kan een trauma worden

Ieder jaar zijn er gemiddeld 25.000 vrouwen die de bevalling als traumatisch ervaren. En in werkelijkheid zijn dat er nog meer omdat er weinig tot niet over gepraat wordt.

Als doula hoor ik veel bevallingsverhalen en luister daar met heel mijn hart naar. Soms is er niet erkend verdriet en pijn, doordat de vrouw zich niet gezien, gehoord en onbegrepen voelde. Het overkwam haar, misschien overkwam het jou ook?

Hoe ontstaat bevallingstrauma

Soms werd de mama alleen gelaten toen ze bang was of ze kreeg geen uitleg of er was geen overleg bij medische handelingen. Het ging allemaal ook zo snel waardoor de moeder niet werd gezien, maar haar baarmoeder. Of er was sprake van een spoedkeizersnede, veel bloedverlies of iets anders. Soms maakt vrouwen dit angstig voor een volgende bevalling en ze weten niet dat het anders kan. En als je erover praat, wordt er soms gezegd je hebt toch een gezond kind, en een bevalling is pijnlijk en niets aan te doen. En daarmee wordt de bevalervaring weggeschoven en toegedekt. En bij je zelf blijft het knagen, dat je het graag anders had gewild, Je probeert vooruit te kijken en het te vergeten maar de herinnering blijft. 

De bevalling is een life event dat je je hele leven meedraagt net als de geboorte een life event is voor jouw baby en je partner.

Hoe voorkom je (opnieuw) een bevallingstrauma

Deze vrouwen die ik hoor, zoeken dapper een manier om er mee om te gaan en willen voorkomen dat de traumatische ervaring zich niet herhaalt bij hun volgende bevalling. 

In mijn blog vertel "In verwachting" vertel ik over een dappere mama en papa die mij vonden en samen konden we herhaling van het trauma voorkomen.
Door te kijken wat er nog mogelijk was toen hun verwachtingen niet waar kunnen worden gemaakt en hun geboorteplan in stukken uiteen viel.

"The power of the birthplan isn't the actual plan. It's the process of becoming educated about all of the available options"
 - Gentle Seed doula's

Samen met de ouders kijk ik hoe we samen hoe een nieuw trauma te voorkomen 
Door er te zijn. Je zien. Je horen. Je steunen. Zonder oordeel. Door te kiezen voor vertrouwen. 


Door het geven van informatie over alle mogelijkheden die er zijn bij je bevalling. Hierdoor ervaar je de kracht van je leerproces van het leren kennen van al je opties.

En dat leidt tot een groter bewustzijn, de geboorte van het  geboorteplan en vooral: blije ouders. En hier lees je hun ervaringen terug.