Een doula heb ik niet nodig. Ik doe dingen graag alleen en op mijn eigen manier.
Bevallen kan ook goed zonder doula. Want wat heb je nu echt nodig? Zuurstof, eten, drinken. Veel vrouwen die een doula inschakelen bij een volgende bevalling zeggen achteraf dat ze toch graag een doula hadden gehad bii de voorgaande bevalling (en). Een doula bepaalt ook niet wat jij doet, ze stemt juist af op jou. Vrouwen en partners geven vaak aan dat ze denken dat hun eerdere bevallingen anders waren verlopen als ze eerder hadden beschikt over de info die een doula geeft en dat ze dan andere en meer bewuste keuze's hadden gemaakt.

Ik beval in het ziekenhuis, daar is al genoeg zorg om me heen. 
Ja, in het ziekenhuis ziin er genoeg medische zorgverleners. Een doula biedt geen medische zorg maar mentale, emotionele en praktische steun. De medische zorgverleners kunnen vaak niet continu bij je zijn. Ze moeten hun aandacht verdelen over alle volle verloskamers en prioriteiten stellen bij wie de meeste medische zorg nodig heeft. Daarbij draaien zii vaak 8 uurs diensten, waardoor je veel verschillende gezichten in je kamer ziet bii de ochtend-, middag-, avond - en nachtdienst. Een doula blijft bij je tijdens al die diensten, totdat jij zegt dat ze weg mag gaan. 

Ik beval thuis en miin partner is er de hele tijd al bij naast de verloskundige die er zoveel mogelijk is
Je partner is heel belangrijk en een doula neemt zijn of haar plek niet in. Sommige verloskundigen kunnen van A tot Z bij je bevalling zijn, maar vaak lukt dat ook niet. Vooral in de beginfase niet en dan is er ook nog geen kraamzorg. De doula komt zodra jij dat wilt en gaat pas weg zodra jij dat wilt en is er ook voor je partner.

Mijn partner/familie geeft me al steun en kennen me door en door. 
Ja, en ze zijn je van grote hulp en hebben een belangrijke plek die niet kan en zal worden ingenomen door een doula. Soms weten ze niet wat te doen en kan de doula hen tips geven. Soms ziin ze emotioneel zo betrokken, dat ze je even geen steun kunnen geven. Of ze hebben even ruimte nodig om simpelweg op krachten te blijven voor jou door even te drinken, eten, even van zich af te praten. Een doula geeft ze die ruimte en blijft bij jou.

Ik wil zo min mogelijk drukte om me heen. Een doula erbij maakt het drukker. 
Ja, de meeste ouders willen rust om zich heen en dat werkt vaak het beste. In het voortraject geven ouders aan wie er bij de geboorte mogen ziin en hoe. Wil je de zorgverleners op de voorgrond of juist op de achtergrond? Mogen ze zomaar in- en uitlopen? Een doula bewaakt dit juist voor je.  Wil je een ontspannende massage van de doula of moet ze juist een vlieg aan de muur zijn? Jij bepaalt het.

Mag de doula mee bij een keizersnede?
Steeds vaker gaat naast de partner, de doula mee. Het OK personeel begint er aan te wennen. Het wordt vaak in het geboorteplan opgenomen. Bespreek deze wens ook vooral goed door met je gynaecoloog. Het is vooral ook erg fijn, dat als het medisch gezien nodig is dat moeder en kind na de keizersnede van elkaar gescheiden ziin, de doula bij je kindje blijft en je partner bij jou of andersom. Zo is er altijd een vertrouwd gezicht bii jou en je kindje. En word je bij een algehele narcose niet alleen wakker op de uitslaapkamer.


Hoe komt het tarief tot stand? Ouders die voor een doula kiezen, kiezen daar heel bewust voor. Net zoals voor de meest perfecte wandelwagen en babykamer. Ze kennen de meerwaarde van een doula en wat de doula voor diensten levert. In het traject dat ze samen aan gaan, zitten heel veel uren. Desgewenst kan de doula je laten zien hoeveel en dan kun je het uurtarief zien van een doula dat een stuk lager ligt dan 45 euro per uur. Maar goed dat de doula zo dol is op haar werk.