Wat maakt een bevalling traumatisch

Ieder jaar zijn er gemiddeld 25.000 vrouwen die de bevalling als traumatisch ervaren. En in werkelijkheid zijn dat er nog meer omdat er weinig tot niet over gepraat wordt.

Als doula hoor ik veel bevallingsverhalen en luister daar met heel mijn hart naar. Soms is er niet erkend verdriet en pijn, doordat de vrouw zich niet gezien, gehoord en onbegrepen voelde. Het overkwam haar, misschien overkwam het jou ook?

Soms werd de mama alleen gelaten toen ze bang was of ze kreeg geen uitleg of er was geen overleg bij medische handelingen. Het ging allemaal ook zo snel waardoor de moeder niet werd gezien, maar haar baarmoeder. Of er was sprake van een spoedkeizersnede, veel bloedverlies of iets anders. Soms maakt vrouwen dit angstig voor een volgende bevalling en ze weten niet dat het anders kan. En als je erover praat, wordt er soms gezegd je hebt toch een gezond kind, en een bevalling is pijnlijk en niets aan te doen. En daarmee wordt de bevalervaring weggeschoven en toegedekt. En bij je zelf blijft het knagen, dat je het graag anders had gewild, Je probeert vooruit te kijken en het te vergeten maar de herinnering blijft. De bevalling is een life event dat je je hele leven meedraagt net als de geboorte een life event is voor jouw baby en je partner.

Voorkomen

Deze vrouwen die ik hoor, zoeken dapper een manier om er mee om te gaan en willen voorkomen dat de traumatische ervaring zich niet herhaalt bij hun volgende bevalling. 

Ik zoek mee naar mogelijkheden om te kijken hoe hiermee om te gaan. Dit artikel vertelt je er ook meer over: https://www.oudersvannu.nl/zwanger/bevalling/zo-verwerk-je-een-traumatische-bevalling/

En bovenal probeer ik trauma met jou samen zoveel mogelijk te voorkomen.
Door er te zijn. Je zien. Je horen. Je steunen. Zonder oordeel. Door te kiezen voor vertrouwen. 

"The power of the birthplan isn't the actual plan. It's the process of becoming educated about all of the available options"
 - Gentle Seed doula's

Door het geven van informatie over alle mogelijkheden die er zijn bij je bevalling. Hierdoor ervaar je de kracht van je leerproces van het leren kennen van al je opties. En dat leidt tot een groter bewustzijn en de geboorte van jouw geboorteplan!